MAATSCHAPPELIJK VASTGOED


Maatschappelijk Vastgoed behoort voor maatschappelijke instellingen geen belegging, geen kroonjuweel en ook geen appeltje voor de dorst te zijn. Maatschappelijk Vastgoed behoort ook geen zorg, geen risico en geen last te zijn. OCS ontlast maatschappelijke instellingen op het gebied van huisvestingsvraagstukken en leidt vastgoedprofessionals op tot “Conciërge m/v”.

Huisvesting is, anders dan voor alle andere gebruikers van onroerend goed, voor maatschappelijke instellingen een middel om diensten te leveren aan belastingbetalers, waarvoor de instelling bedoeld is. OCS draagt als dé huisvestingsadviseur voor maatschappelijke instellingen er in bij dat de kosten van huisvesting voor maatschappelijke instellingen:
1. inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen en dat ze
2. gedragen kunnen worden door de instelling en dat ze
3. in verhouding staan tot de bestedingen aan het primaire dienstenproces. Met andere woorden dat de dienstverlening door de huisvesting niet onder druk komt te staan en dat de huisvesting wordt opgericht en beheerd volgens algemeen aanvaarde soberheid en doelmatigheidsprincipes.

OCS werkt samen met professionele bureaus om dienstverlening op maat te kunnen bieden. Deze samenwerkingsverbanden vinden wij heel belangrijk en we investeren daar voortdurend in want: samenwerking verbreedt de horizon en verdiept de kennis.In het kader van huisvestingsadvies werken we samen met: van der Hek managers; Hans van der Hek MCM / EQA beschikt over de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan bij gemeenten en onderwijsinstellingen. Hans ondersteunt gemeenten bij de vorming van IHP's en begeleidt onderwijsinstellingen bij het doen van investeringsaanvragen voor nieuwbouw. Ook biedt Hans ondersteuning bij het opstellen van een PvE voor nieuw- en verbouwprojecten.


Bakos vof uit Apeldoorn zijn wij 2 jaar geleden tegen gekomen als specialisten in het duurzaam beheer van technische installaties en het monitoren van energieverbruik. Veel adviseurs houden zich met dit onderwerp bezig. Weinig adviseurs beschikken over de diepgang en de ervaring zoals wij daarmee kennis maakten bij Bakos. Ze noemen zich de installatie architecten, maar zijn in staat om ook in de gebruiksfase sturend te adviseren wanneer installaties na de oplevering bijvoorbeeld niet, of niet helemaal voldoen aan de specificaties die vooraf in het bestek gesteld werden.Syntegraal is een advies- en interim-managementorganisatie. Dick van Tulden is een expert op het gebied van planning en control, financieel management, risicomanagement, bedrijfsvoering, huisvesting en projectmanagement in het Onderwijs.Vanuit onze specialisatie op het terrein van onderwijs is de afgelopen jaren intensief met Ruimte OK samengewerkt om het kennisveld rond het tot stand komen en beheren van onderwijshuisvesting naar een hoger plan te brengen. Dit heeft o.a. geresulteerd in de Kwaliteitsmonitor van de OCS-Planner, waarvan de resultaten door Ruimte OK desgewenst gevalideerd kunnen worden.Ook werken we bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerd bureau op het gebied van sport en groen. Bundeling van kennis en ervaring is handig bij het beheer en onderhoud van allerlei vormen van (gecombineerde) binnen en buitensportaccommodaties, multifunctionele zwembad complexen en ook bij het onderhoud van wedstrijdvelden van kunst en natuurgras. We bundelen kennis over vastgoed, technische installaties, groen- en waterbeheer. Dat geeft echt meerwaarde. In samenwerking met Middelkoop Advies uit Dieren ondersteunen we o.a. een gemeente bij het het beheer-op-afstand van alle gemeentelijke sportaccommodaties.