ADVIES BEHEER EN ONDERHOUD


Nulmeting
Voor een nulmeting wordt een inventarisatie en een inspectie uitgevoerd. We kunnen dit uitvoeren volgens een standaard methode: "conditiemeting van gebouwen" (NEN 2767), of op basis van een (simpelere) methode, welke wij zelf ontwikkelden. De nulmeting is één van de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een MOP, maar kan ook heel goed dienen als toetsing van een reeds bestaande MOP.

Opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MOP)
Op basis van een nulmeting wordt een MOP opgesteld met behulp van het softwareprogramma: OCS-Planner. Er wordt een database opgebouwd waaruit allerlei rapportages kunnen worden samengesteld (grafieken en tabellen). Het meerjarenplan (5-50 jaar) wordt gepresenteerd in een rapport waarin toegelicht wordt welke overwegingen geleid hebben tot het plan.

Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP)
Naast het opstellen van het onderhoudsplan wordt een energiescan uitgevoerd, waarbij kosten en opbrengsten en terugverdientijd van alle mogelijke Investeringen in duurzaamheid worden gepresenteerd. Er wordt een relatie gelegd tussen onderhoudsmaatregelen en investeringen in duurzaamheid waardoor een praktisch startdocument ontstaat voor duurzaam gebouw beheer.

Actualisatie MOP
Indien een MOP is opgesteld, dient deze regelmatig geactualiseerd te worden. Wij adviseren om dit één maal per jaar te doen. Daardoor wordt het draagvlak van de MOP breder en is het plan ook steeds up-to-date. De actualisatie kan ook opgenomen worden in een meerjaren overeenkomst.

Technische inspectie
OCS adviseert grote en internationale vastgoedbeleggers op het gebied van technisch due diligence onderzoek. We beoordelen een gebouw op functionele, constructieve en installatietechnische aspecten en leggen de (financiële) onderhoudsrisico's voor de eerstkomende jaren vast. We schakelen hierbij, afhankelijk van de aard van de gebouwen, soms ook specialistische adviseurs in, (asbestonderzoek, onderzoek naar de vuurbelasting in ruimtes, milieu en bodemonderzoek, etc.).COORDINATIE ONDERHOUD


Huisvestingsprojecten
OCS zet deskundige specialisten in bij opdrachtgevers. Zij zijn inzetbaar voor huisvestingsprojecten. Dit werkt prima als u bijvoorbeeld extra expertise wenst bij bijvoorbeeld een verhuizing of renovatie.

Begeleiding planmatig onderhoud
OCS kan u ook de begeleiding van het planmatig onderhoud uit handen nemen. Per begrotingsjaar kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Op een deskundige, transparant en onafhankelijke manier besteedt OCS de onderhoudsklussen aan. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de opdrachtgever.
Voor overheids- of semi-overheidsinstellingen wordt hierbij rekening gehouden met de nieuwe (Europese) aanbestedingsregels die gelden voor diensten en leveringen boven het jaarlijkse drempelbedrag.

Begeleiding klein dagelijks onderhoud
Ook voor het dagelijkse en niet geplande onderhoud kunt u bij OCS terecht. On-line kunt u gebruik maken van onze portal: "Primabeheer". Voor onderwijs en zorginstellingen zijn hiervoor specifieke websites ontwikkeld: voor nadere informatie of over licenties en gebruik dient u even contact op te nemen met ons.

Duurzaamheidscoaching
OCS leidt bouwtechnische adviseurs op tot duurzaamheidscoach. Deze coaches kunnen bijvoorbeeld de vragen beantwoorden die er op scholen gesteld worden door ouders, leerkrachten en personeel op het gebied van duurzaamheid. Maar de coach doet meer: hij begeleidt verduurzamingsprojecten, zorgt voor de financiering en de voorbereiding, houdt het energieverbruik bij, vraagt slimme meters aan en onderhoudt de contacten met alle steakholders op het gebied van duurzaamheid.