OCS-planner


De opzet van het FMIS OCS-planner is simpel en lijkt een beetje op EXCEL maar dan met alle voordelen die een database biedt. Klanten werken al meer dan 15 jaar met onze software en zijn uiterst tevreden. Het pakket is web-based. Het is bedoeld voor het plannen en beheren van alle onderhoud; het dagelijks onderhoud en het meerjaren onderhoud. Maar ook voor het financieel beheren van uw inkomsten en uitgaven op lange termijn op het gebied van huisvesting is OCS-Planner zeer geschikt. Aan het gebruik van het planningsdeel van de software zijn geringe jaarlijkse kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met OCS.


Modules


Meerjaren onderhoudsplan
De basis van het FMIS OCS planner wordt gevormd door de meerjaren onderhoudsplanning.

klachtafhandeling
Meldingen worden centraal of decentraal ingevoerd; gebruikers worden geautoriseerd en leveranciers worden voorzien van opdrachten en werkorders. Naar eigen voorkeur en/of inzicht kunnen wekelijks of maandelijks rapporten of to-do lijsten worden geprint.

Energiemonitor
We vragen slimme meters aan en u machtigd ons om uw verbruiksgegevens via onze server aan u te presenteren. Benchmarken wordt mogelijk en ook kunnen what-if scenarios op lange termijn worden berekend hoe bepaalde verduurzamingsmaatregelen invloed hebben op het verbruik en op de energiekosten.

Ruimte-OK-kwaliteitskader
Een vragenlijst met vragen over een gebouw op het gebied van Beleving, functionaliteit en techniek. De vragen worden beheerd door Ruimte-OK. Door meerdere respondenten (groepen) kunnen de vragenlijsten worden ingevuld. Het programma berekend de resultaten en presenteert die in een rapportcijfer. Zo kan op een objectieve wijze de onderlinge kwaliteitsverschillen tussen meerdere gebouwen bepaald worden.

OCS-Inspecteur
Voor beheerders van maatschappelijk vastgoed bieden we een unieke inspectietool waarmee u uw meerjarenplanningen zelf actueel kunt houden. Via een tablet of Ipad legt u op locatie online uw bevindingen en beoordeling van de conditie vast. Via een G4 internetverbinding worden de mutaties direct vertaald naar een geactualiseerde meerjarenplanning en kunt u thuis of op kantoor direct uw begroting voor het volgende jaar uitdraaien. We leveren OCS-Inspecteur in licentie desgewenst met of zonder Ipad/tablet. Neem voor meer informatie contact met ons op.