Onderhouds coordinatie bij Stichting Oeverwal Beuningen


De organisatie


entree Brusselselaan
De Hotelschool in Den Haag met sinds kort ook een vestiging in Amsterdam, werkt al enige jaren met OCS. Een top-instelling verdient een top-adviseur. In 2012 werd besloten de meerjaren onderhoudsplannen van de locatie Brusselselaan en de Villa te actualiseren en OCS te vragen OCS-Planner op de locatie in Den Haag te implementeren. Met veel enthousiasme begon de Hotelschool het pakket te gebruiken. Alle onderhoudsfacturen werden geboekt in het pakket. Dit werd in 2013 voortgezet, waardoor er nu een uitstekend overzicht is over de geplande onderhoudskosten en de werkelijke kosten.

2014: planmatig onderhoud uitvoeren


In 2014 gaat OCS een dag in de maand ondersteuning bieden bij de uitvoering van de geplande klussen.
Doel is om in 2 jaar tijd het aandeel klachtenonderhoud ten opzichte van het aandeel gepland onderhoud in de begroting terug te brengen. Hierdoor zullen niet in eerste instantie de kosten afnemen, maar zal veel beter gestuurd kunnen gaan worden. Er kan dan ook begonnen worden met technisch huisvestingsbeleid en vervolgens daarmee samenhangend financieel beleid.